Words

Pesanan Paderi & KhutbahPesanan Paderi

“Sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.” 1 Korintus 3:10-11

Dalam kita menghampiri Perayaan Ulang Tahun ke-25 FCC, kita secara perlahan-lahan dan berhati-hati menyiapkan infrastruktur perluasan kawasan gereja kita. Melalui perkara ini, kita dapat menambah kemudahan untuk menampung pertumbuhan dalam pelayanan gereja. Kerja-kerja akhir dalam pembangunan gereja dapat dilihat apabila kita bergerak mengikut pimpinan Tuhan Allah kita.

Ada dua perkara yang dapat kita belajar dalam 1 Korintus 3:10-11. Kita sedang bertumbuh melalui dasar yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu. Apa yang telah mereka lakukan adalah untuk menampung keperluan mereka, dan ianya membantu mereka dalam pelayanan. Ketika kita bertumbuh, keperluan kita telah berubah dan kita harus memperhatikan semua keperluan ini dengan sensitif. Adalah menjadi tanggungjawab saya dalam musim ini agar semua yang datang selepas saya akan dapat meneruskan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita.

Kedua, harus berdasar kepada Yesus Kristus. Ini merupakan dasar kepercayaan yang kita letakkan. Perkara ini dapat diekpresikan melalui rangkap pertama lagu kidung agung.

The church's one Foundation
(Dasar sesebuah gereja)
Is Jesus Christ her Lord;
(Adalah Yesus Kristus Tuhannya)
She is his new creation
(Dia merupakan ciptaan baru)
By water and the Word:
(Dengan air dan Firman-Nya)
From heaven he came and sought her
(Dari syurga Dia datang dan mencarinya)
To be his holy bride;
(Untuk menjadi pengantin-Nya yang kudus)
With his own blood :he bought her,
(Dengan darah-Nya: Dia membeli dia)
And for her life he died.
(Dia mati untuk hidupnya)

Marilah kita melakukan semua perkara ini dengan baik agar mereka yang dating ke gereja akan memuji dan memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita.

Khutbah

1. Tidak Mudah Menyerahkan Tanah

2 Samuel 23:11 Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi--di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin.

2. Bertahan Dan Mengalahkan Musuh

2 Samuel 23:12 Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan TUHAN kemenangan yang besar.


Soalan Aplikasi

1. Secara rohani, apakah yang dimaksudkan dengan tanah yang hilang? Bagaimanakah kita boleh mendapatkan semula tanah yang hilang itu?
2. Kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan berdiri di tempat anda. Kongsikan bagaimanakah anda boleh aplikasikan hal ini dalam kehidupan anda.

Minggu Vokesyen

Adakah anda dipanggil? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir, karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." (Matius 20:16)

Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. (Matius 22:14)

Apabila seseorang menyahut panggilan ke dalam pelayanan sepenuh masa, pernahkah anda terfikir “phew…nasib baik TUHAN tidak panggil saya.”? Atau, “nasib baik bukan anak saya yang dipanggil.”?

Ramai orang mempunyai tanggapan bahawa Allah memanggil orang-orang khusus untuk melayani sepenuh masa dalam pelayanan-Nya. Alkitab mencatatkan bahawa apabila Yesus pertama kali memanggil murid-Nya, Dia memberi mereka satu misi: iaitu menjadi penjala manusia. Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-nya dan berkomitmen dalam mengikuti-Nya. Para murid dalam menerima Yesus, mengubah keutamaan atau prioriti dalam hidup mereka. Setelah dipanggil, terpulanglah kepada kita bagaimana kita ingin merespon, pada setiap langkah perjalanan iman kita. Dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius fasal 20 dan 22, mengatakan bahawa semua yang dipanggil telah menyahut panggilan tersebut. Namun, komitmen mereka pada akhirnya menentukan kesudahan panggilan mereka.

Kita semua sebagai murid-murid Yesus dipanggil untuk melayani Dia. Sama ada kita dipilih sangat bergantung pada komitmen kita kepada Yesus dan pekerjaan Kerajaan-Nya. “Keterpilihan” kita bergantung pada respon kita. Gereja diberi tanggungjawab untuk memuridkan bangsa-bangsa. Amanat Agung ini tidak akan dicapai jika hanya dilaksanakan oleh beberapa orang pekerja-pekerja sepenuh masa sahaja. Ia memerlukan komitmen dari setiap murid Yesus, yang hidup dengan erti panggilan, mengutamakan Kerajaan Allah. Bahkan salah seorang rasul terhebat, Paulus, walaupun melayani TUHAN sepenuh masa, secara tegas, dia melayani dengan “sukarela dan tidak bergaji”.

Kita memuji ALLAH dan bersyukur pada-Nya atas komitmen yang kita saksikan di kalangan jemaat awam di Diosis ini. Jumlah peserta-peserta di konferensi-konferensi muda-mudi, latihan-latihan pemimpin awam, kaum bapa, kaum ibu, warga emas, dll terus bertambah setiap tahun. Jawatankuasa Vokasi Diosis bekerja rapat dan selaras dengan Lembaga-lembaga dan Jawatankuasa-jawatankuasa yang lain, untuk memperlengkapi para pekerja untuk ladang tuai. Kami ingin membantu jemaat kita untuk mengenal pasti pimpinan TUHAN dalam panggilan mereka masing-masing, tanpa mengira usia dan status dalam kehidupan. Pintu pelayanan dan peluang untuk melayani dalam Diosis adalah terbuka. Kami ingin berbicara dengan anda jika anda mempunyai keinginan untuk melayani sepenuh masa.

Kita semua dipanggil. Sama ada kita dipilih sangat bergantung pada kesetiaan kita pada panggilan sebagai murid Yesus. Hakikat kita “dipilih” memberitahu kita bahawa Dia yang memilih kita, telah memikul tanggungjawab membekalkan keperluan kita, memperlengkapi kita, mengubah kita menjadi seperti apa yang Dia rencanakan.

Rev. Canon Kenneth Thien / Pengerusi / Jawatankuasa Vokasi Diosis

Khutbah

1. Simson Pembebas Bangsa

Hakim-hakim 13 Pemikiran duniawi

2. Yusuf Pencapai Destini

Kejadian 50:19-20 Tetapi Yusuf berkata kepada mereka: "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.


Soalan Aplikasi

1. Apakah impian dan cita-cita dalam hidup anda? Kongsikan. Apakah yang harus anda lakukan agar perkara ini menjadi kenyataan?
2. Apakah perkara yang anda boleh lakukan untuk mencari panggilan Allah dalam hidup anda?

Pesanan Paderi

Pengubahsuaian belakang bangunan kita telah pun hampir selesai, dengan cahaya serta peredaran udara secara semulajadi dan dengan siling yang lebih tinggi. Tempat penyimpanan diatas juga disediakan. Ruangan atas dengan pemandangan taman, sesuai dijadikan sebagai sebuah tempat untuk berdoa dan membuat renungan. Kerja-kerja sedang dilaksanakan di bahagian taman serta bahagian tepi gereja. Semua hal ini dikerjakan agar lebih banyak kemudahan dapat digunakan, dan apabila selesai kelak ianya akan menghasilkan sebuah dimensi baru untuk kehidupan kita bersama. Kita berusaha agar semua kemudahan dapat diguna bersama-sama disamping dengan menghidupkan suasana tempat kediaman.

Perkara ini dapat membantu kita untuk memperluaskan lagi pelayanan serta jangkauan kita. Disamping kita bekerja untuk membangunkan gereja kita, marilah kita mengingat bahawa semua perkara ini memerlukan komitmen dan sumbangan. Kebersihan dan penyelenggaraan sangat penting agar kemudahan ini dapat dinikmati bersama. Kami meminta agar kita semua mengembalikan semua perkakas dan peralatan gereja ke tempat yang asal selepas digunakan. Jangan pindahkan perabot gereja tanpa kebenaran dari staf. Gunakan kemudahan dengan bijak dan pakai apa yang perlu sahaja. Tinggalkan gedung gereja dengan keadaan yang baik dan bersih apabila anda telah diberi kepercayaan ini. Kosongkan tong sampah. Pastikan semua peralatan, lampu dan penghawa dingin dipadamkan sebelum anda keluar.

Jika anda mendapati sebarang peralatan tidak berfungsi dengan baik, segeralah memberi laporan kepada staf.

Marilah kita memastikan agar semua pelawat yang datang akan mengalami pengalaman yang baik apabila mereka datang ke FCC. Fikirkan perkara yang menyenangkan hati anda apabila melawat ke sesebuah tempat dan marilah kita usahakan agar FCC boleh menjadi tempat sedemikian. Ini adalah tanggungjawab kita untuk membuatkan FCC sebagai rumah bagi mereka yang jauh dari kampung halaman.