Pesanan

Pesanan Paderi & Khutbah

Pastor's Message

Sermon

INJIL YANG DIJANJI

Roma 1:1-6 & Yohanes 1: 43-51

1. Janji Tuhan

Roma 1:2 Injil itu telah dijanjikan-Nya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi-Nya dalam kitab-kitab suci

Kejadian 50:19-20 Tetapi Yusuf berkata kepada mereka: “Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.

Lukas 24:27 Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.

2. Janji digenapi

Roma 15:12 Dan selanjutnya kata Yesaya: “Taruk dari pangkal Isai l akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan.”

Yesaya 11:10 Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa; dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.

Yohanes 8:56 Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita.”


Questions for Application

1. Apakah petikan Perjanjian Lama yang pernah mendorong kamu lebih mengasihi Tuhan? Sila berkongsi kesaksian kamu dalam menerima kasih sayang Tuhan bagi mendorong antara satu sama lain.

2. Bagaimanakah kami boleh menghargai Janji digenapi ini (Injil) yang disaksi oleh para rasul? Sila berkongsi apakah cara-cara kami menunjukkan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan, sosial media, dan harta benda kami.

 • Sermon Date: January 17, 2021
 • Date Posted: January 12, 2021
 • God's Words: Download

Pastor's Message

Sermon

BERITA BAIK

Roma 1:1 & Markus 1:4-11

Roma 1:16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan  setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi,  tetapi juga orang Yunani.

Roma 13:13-14 Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus  sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.

Roma 1:17 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis: “Orang benar akan hidup oleh iman.”

Roma 1:1 Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.

Lukas 1:38 Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

1. Hamba

2. Rasul

3. Injil Kristus

 

 


Questions for Application

 • Sermon Date: January 10, 2021
 • Date Posted: January 7, 2021
 • God's Words: Download

Pastor's Message

Sermon

ALLAH MENYERTAI KITA

Efesus 1:3-14, Yohanes 1: 10-18

1. Tuhan telah ada di dunia

Yohanes 1:10 Dia berada di dunia, dan dunia telah dicipta melalui-Nya, namun manusia tidak mengenal-Nya.

Yohanes 10:10a Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan…

Yohanes 1:11 Dia datang kepada milik-Nya sendiri, tetapi milik-Nya tidak menerima-Nya.

2. Dia ada di kalangan kita

Yohanes 1:14 Firman itu menjadi manusia dan hidup di kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaan-Nya sebagai Anak Tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran.

Keluaran 40:38 Maka awan TUHAN itu ada di atas Khemah Suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu, di hadapan mata seluruh keturunan kaum Israel dalam setiap tahap perjalanan mereka.

1 Korintus 3:16 Kamu tentu tahu bahawa kamu bait Allah, kerana Roh Allah tinggal di dalam dirimu.

Yohanes 14:18 Aku tidak akan meninggalkanmu seperti anak yatim piatu. Aku akan datang lagi mendapatkanmu.

Yohanes 14:16-17 Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan mengurniaimu Penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya.


Questions for Application

1. Apakah respon anda apabila sesuatu yang baru atau istimewa datang ke dalam hidup anda? Apakah perubahan atau penyesuaian yang akan anda lakukan dalam hidup anda?

2. Apakah yang dimaksudkan ‘Allah menyertai kita’ bagi anda ketika kita memasuki tahun yang baharu? Apakah keutamaan yang harus anda serahkan kepada Tuhan dengan mengetahui Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita?

 • Sermon Date: January 3, 2021
 • Date Posted: December 30, 2020
 • God's Words: Download

Pastor's Message

Selamat Hari Krismas dan Tahun Baru daripada saya serta keluarga. Ujian datang untuk menguatkan kita. Pengharapan memberi kita kebaikan untuk hari esok. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda kerana berjaya keluar dari ujian yang begitu sukar pada tahun ini. Berikan tepukan kepada bahu anda. Kita berjaya mengharunginya! Jangan biarkan virus atau bencana alam menakutkan dan menggoyahkan hidup kita.

Satu nyawa orang yang tidak berdosa diambil untuk menyelamatkan dunia. Kita yang telah dibaptis, sebenarnya dibaptis oleh kematian Yesus Kristus. Kita dikuburkan bersama-Nya melalui baptisan, dibangkitkan seperti Kristus bangkit dari kematian melalui kemuliaan Bapa, dan kita mendapat kehidupan baru. Kita berbeza dari orang lain yang bergelumung dengan keputusan.

Kata-kata ini benar: Jika kita mati bersama-Nya, kita juga akan hidup bersama-Nya; jika kita tabah, kita juga akan memerintah bersama-Nya. Jika kita menyangkal-Nya, Dia juga akan menyangkal kita; 2 Timotius 2:11-22 (AVB). Ini adalah masa yang baik untuk memb’ritakan kebaikan dan Berita Baik tentang Yesus.

Karoling dilakukan secara maya dan boleh diakses di serata dunia. Kebaktian Krismas kita juga secara dalam talian. Kebaktian kesyukuran pula akan dijadualkan pada minggu pertama bulan Januari. Marilah kita gunakan akses secara dalam talian untuk berkongsi dengan keluarga dan kawan-kawan yang tidak mahu datang ke kebaktian secara fizikal.  Kongsikan juga berapa platform dalam talian kita seperti ilovefcc.online.church , laman sesawang, facebook, instagram atau YouTube kita. Mesej yang kita ingin sampaikan adalah tentang pengharapan apabila kita meletakkan iman kita kepada Tuhan yang pengasih- Tuhan yang sanggup mengorbankan Anak-Nya yang tunggal kepada kita, dan supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita kongsikan kenaikan tentang Berita Baik Yesus Kristus.

 

Sermon

YOHANES 14:6

Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

1. Aku adalah jalan

2. Aku adalah kebenaran

3. Aku adalah kehidupan


Questions for Application

 • Sermon Date: December 27, 2020
 • Date Posted: December 26, 2020
 • God's Words: Download

Pastor's Message

Saya mengambil cuti tahunan menjelang Krismas. Saya meluangkan masa saya bersama keluarga. Saya mendorong kepada anda semua untuk meluangkan masa bersama keluarga dan kawan-kawan. Kita boleh belajar dari Yesus yang sering meluangkan masa bersama Maria, Marta dan Lazarus. Pada waktu yang lain, Dia mengambil masa dari murid-murid-Nya untuk meluangkan masa bersama mereka.

Saya bersimpati dengan keluarga yang terpisah oleh kerana keadaan semasa. Saya rasa ramai diantara jemaat kita yang tidak dapat berjumpa dengan keluarga kerana sekatan perjalanan dan kuarantin. Kita berharap sekatan ini akan segera berakhir.

3 peribadi yang wujud dalam Tuhan merupakan penyatuan yang sempurna. Tuhan yang sempurna mencipta manusia agar kita mempunyai persekutuan bersama-Nya. Oleh itu, marilah kita juga mempunyai persekutuan bersama keluarga dan orang-orang di luar sana. Jangkaulah mereka yang belum mengenal Yesus. Jemputlah mereka dalam persekutuan dan perayaan Krismas agar meeka boleh merasakan suasana hangat dalam persekutuan Kristian. Musim ini, bawalah berita baik tentang Yesus kepada orang yang jauh ataupun dekat. Berjumpalah melalui zoom atau GoogleMeet serta dalam Church Online Platform. TIADA yang boleh menghalang kita!

“Marilah kita saling perhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih dan perbuatan yang baik. Jangan berhenti daripada berhimpun, seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sedar Hari Tuhan itu kian hampir.” Ibrani 10:24-25

Sermon

AKU INI HAMBA TUHAN

Roma 16:25-27, Lukas 1:26-38

1. Mendapat Anugerah dari Tuhan

Lukas 1:30-31 Kata malaikat itu kepadanya: “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan
hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

Lukas 1:38 Maria berkata, “Aku ini hamba Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup saya, sungguhpun kadangala sukar dan tidak difahami”

2. Kekuasaan Tuhan

Lukas 1:34 Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, “Bagamana perkara ini dapat berlaku sedangkan aku masih dara?”

Ulangan 22:23-24 Jika ada seorang gadis perawan yang sudah bertunangan dengan seorang lelaki bertemu dengan lelaki lain di kota itu lalu tidur dengannya, 24maka hendaklah kamu membawa kedua-duanya keluar ke pintu gerbang kota itu. Rejamlah mereka sampai mati – si gadis, kerana dia tidak berteriak meskipun di dalam kota, dan si lelaki, kerana dia mencabuli isteri jirannya. Demikianlah harus kamu singkirkan yang jahat itu daripada kalanganmu.

Lukas 1:30 “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.”

Lukas 1:35 “Malaikat itu menjawab, “Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi akan menaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan dilahirkan akan digelar Anak Allah.”

Lukas 1:38 Mari berkata, “Aku ini hamba Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup saya, sungguhpun kadangala sukar dan tidak difahami”


Questions for Application

1. Bahagian manakah dalam hidup anda yang memerlukan rahmat Tuhan dan kerajaan-Nya datang untuk membawa perubahan?

2. Kongsikan kesaksian anda kepada orang lain untuk mendorong mereka.

 • Sermon Date: December 20, 2020
 • Date Posted: December 17, 2020
 • God's Words: Download

Pastor's Message

Sinod Diosis Sabah pada tahun ini telah dijalankan secara maya pada 4 & 5 Disember 2020. Gereja kita diwakili oleh En. Victor Lee, Cik Irene Panjang, En. Lim Kee Lung dan saya.

Archbisyop Melter mengingatkan kita bahawa kita berada di pertengahan Dekad penginjilan, tahun 2020 dan 2021 yang mana merupakan Tahun Menuai.

Dalam keadaan masa kini, perkara yang paling penting adalah percaya dan setia. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki merupakan perkara yang paling baik. Apabila kita percaya kepada Tuhan, kita tidak harus takut kepada manusia. Tuhan akan menjaga kita. Apabila kita memuliakan Tuhan, orang lain boleh melihatkan penjagaan Tuhan atas kita.

Sebagai kesimpulan, Archbisyop mendorong kita untuk terus melakukan perkara yang baik. Terlibat dalam kerja-kerja kebajikan. Membantu mereka yang miskin dan ditekan. Pada Tahun Menuai, kita juga perlu untuk terus menabur, melakukan penginjilan dan menjaga jemaat kita.

Ketika kita sedang mempersiapkan untuk merayakan Krismas, marilah kita meminta agar Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk melukan penginjilan sementara kita menanti. Bekerjasamalah dengan pemimpin sel anda untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Panjangkan respon kasih kepada mereka yang kesunyian dan yang terkesan akibat keadaan masa kini. Bawalah kegembiraan dan sukacita untuk menerangi kehidupan mereka yang kerap kita berhubung setiap hari. Marilah kita bawa berita baik tentang Yesus Kristus kepada ramai orang pada musim Krismas ini.

Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.  Ingatlah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jangan anggap dirimu bijak, takutlah kepada Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang kelak mendatangkan kesihatan bagi tubuhmu dan kekuatan bagi tulang-tulangmu. Amsal 3:5-8 AVB

 

Sermon

SAKSI TERANG

1 Tesalonika 5:16-24, Yohanes 1:6-8; 19-28

1. Bukan aku

Yohanes 1:20-21 Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: “Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya: “Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?” Dan ia menjawab: “Bukan!” “Engkaukah nabi yang akan datang?” Dan ia menjawab: “Bukan!”

Yohanes 1:22-23 Maka kata mereka kepadanya: “Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?” Jawabnya: “Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya.”

Markus 1:2-4 Seperti ada tertulis dalam kitab nabi Yesaya: “Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagi-Mu; ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun:
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya”, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan: ”Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu.”

2. Dialah

Yohanes 1:26-27 Yohanes menjawab, “Aku membaptis dengan air, tetapi dalam kalanganmu ada seorang yang tidak kamu kenali, iaitu Dia yang datang selepasku. Aku tidak layak mengurai tali kasut-Nya pun.”

Lukas 3:16 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: “Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Ia akan
membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.


Questions for Application

1. Kongsikan bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang anda hadapi dalam hidup? Bagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 3:30 “Memang sewajarnya Dia semakin utama dan aku semakin kecil.” diaplikasikan dalam situasi anda?

2. Bincangkan ayat firman Tuhan yang berbicara kepada anda tentang kedaulatan Yesus. Apakah yang anda mahu lakukan agar Yesus dapat menggunakan anda?

 • Sermon Date: December 13, 2020
 • Date Posted: December 11, 2020
 • God's Words: Download

Pastor's Message

Kita hidup dalam dunia yang sangat sibuk. Semua perkara hendaklah dilakukan dengan pantas. Masa tidak pernah cukup. Sangat jarang untuk kita berhenti dari kesibukan hidup untuk berhenti dan berfikir. Apakah makna kehidupan? Kita semua sedang menuju kepada kekekalan. Bagaimana kita hidup pada hari ini menentukan destinasi terakhir kita.

Dalam perjalanan kita untuk mengikut Yesus, satu perkara yang sangat penting Dia katakan kepada kita ialah ini: “Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada-Ku, tidak layak menjadi murid-Ku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripada-Ku, tidak layak menjadi murid-Ku. Sesiapa yang enggan memikul salibnya dan mengikut-Ku, tidak layak menjadi murid-Ku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya, dan sesiapa yang kehilangan hidupnya kerana menjadi murid-Ku akan mendapat hidupnya.” Matius 10:37-39 “Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya?” Markus 8:36.

Kita hidup dalam dunia yang mencari kepuasan. Kita tidak biasa bekerja keras dan dalam tempoh yang lama. Kita perlu kembali kepada disiplin rohani, belajar dan mendalami firman Tuhan. Kita perlu untuk meluangkan masa untuk berdoa agar kita dapat memahami kehendak Tuhan. Disiplin rohani membuat orang biasa menjadi luar biasa.

Akibat daripada pandemik ini,  kita diberkati dengan masa yang lebih berada di rumah. Marilah kita melakukan disiplin rohani agar perhubungan kita dengan Tuhan akan semakin mendalam, Dia Tuhan yang mahu meluangkan masa dan ada hubungan yang intim dengan Dia. Marilah kita juga meluangkan masa kita dengan peduli dengan orang-orang yang Tuhan telah letakkan dalam hidup kita.

 

Sermon

BERITA BAIK, BUKAN SEKADAR MAKLUMAN

2 Peter 3:8-15a, Mark 1:1-8

1. Berita Baik

Markus 1:1 “Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah..”

Matius 1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.

Kisah Para Rasul 4:12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

2. Apakah Berita Baik bagiku?

Kolose 3:1-4 Dengan demikian, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang berkaitan dengan syurga, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Tumpukan pemikiranmu kepada hal-hal di syurga, bukan hal-hal di bumi. Kerana kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama Krsitus dalam Allah. Apabila Kristus yang merupakan kehidupan kamu itu muncul, kamu akan muncul bersama-Nya dalam kemuliaan.

Kolose 3:12-14 Sebagai orang pilihan Allah yang suci dan amat dikasihi-Nya kamu haruslah bersifat belas kasih, baik budi, rendah hati, lemah lembut dan sabar. 13Bersabarlah terhadap satu sama lain, maaf memaafi, jika seseorang ada sesuatu aduan terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus mengampuni sesama sendiri. 14Paling utama amalkanlah kasih, ikatan dan penyatu yang sempurna.

Roma 1:16 Aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil, kerana Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-mula kepada orang Yahudi kemudian kepada orang Yunani.


Questions for Application

1. Apakah pendapat anda jika Yesus Kristus datang kedua kali sebagai seorang bayi dan tinggal bersama kita. Apakah kesannya bagi anda?

2. Bagaimanakah anda akan mengongsikan berita baik ini kepada keluarga serta sahabat anda?

 • Sermon Date: December 6, 2020
 • Date Posted: December 3, 2020
 • God's Words: Download

Pastor's Message

DREAM 2020 akan berlangsung di Church Online Platform pada 4 Disember jam 7.30pm! Ini merupakan Malam Penganugerahan yang ke-10 untuk Faith Anglican Academy (FAA). Tahun 2020 merupakan tahun yang paling mencabar. Pada permulaan tahun, hidup kita menjadi kucar kacir akibat pandemik COVID 19. Daripada Perintah Kawalan Pergerakan kemudian berlanjutan kepada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, FAA berdepan dengan cabaran untuk mengadaptasi keadaan. Daripada pembelajaran secara maya kepada pembelajaran di rumah, staf telah berusaha untuk membekalkan pengawasan yang efektif dan memberikan sokongan kepada murid-murid.

Pelajar FAA dan staf telah bekerja keras untuk acara penganugerahan ini. Ia melibatkan malam gala secara fizikal seperti yang dilakukan pada setiap tahun dan produksi secara dalam talian. FAA telah berjaya mengatasi cabaran untuk mempamerkan bakat dan kebolehan murid-murid dalam persembahan muzikal. Ini adalah sebuah acara yang tidak boleh dilepaskan, tandakan pada kelender anda.

Para Ibubapa pasti berbangga apabila melihat anak-anak mereka. Bukan hanya di dalam mimpi ibubapa dapat melihat pencapaian anak-anak mereka. Muzik yang menaikkan semangat anda dan skor yang mencabar anda. Sebagai sebuah sekolah pastilah kita berbangga melihat pencapaian murid-murid dan para staf.

Dream 2020 akan menjadi sebuah malam yang membawa mesej harapan di tengah-tengah cobaan dan kesengseraan. Pilihan untuk terus bermimpi dengan iman ketika dikelilingi dengan keadaan yang tiada kepastian. Marilah kita belajar untuk mengenal, mendorong dan memberikan mimpi yang berinspirasi. Marilah kita membina platform kepada murid-murid untuk mengespresikan dan mencapai mimpi mereka. Marilah kita saling mengingatkan antara satu sama lain bahawa mimpi pasti akan menjadi nyata apabila Tuhan yang mengawalnya.

Tandakan 4 Disember, 7.30pm untuk Dream 2020 di Church Online Platform. Link akan tersedia di media sosial FCC dan FAA pada tarikh yang berdekatan .

 

Sermon

NANTIKAN KEDATANGAN-NYA

1 Korintus 1:3-9, Markus 13:24-37

1. Peristiwa yang Menghiburkan

Markus 13:24-31 “Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Dan pada waktu itupun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.

Matius 21:18-22 Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan-Nya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata-Nya kepada pohon itu: “Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya!” Dan seketika itu juga
keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid-Nya, lalu berkata: “Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?” Yesus menjawab mereka: “Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang Kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.”

2. Peristiwa yang tidak dijangkakan

Markus 13:32-37 Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja.” “Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!”


Questions for Application

1. Apakah perkara atau siapakah orang dalam kehidupan kita yang menunjukkan identiti dan harapan kita? Bagaimana kita menghadapi kehilangan apabila orang dan perkara-perkara tersebut diambil daripada kita.?

2. Kedatangan Yesus Kristus tidak dapat dijangka, bagaimanakah kita boleh mendorong antara satu sama lain untuk tidak “tertidur” dalam cita-cita, keinginan dan dosa kita?

 • Sermon Date: November 29, 2020
 • Date Posted: November 27, 2020
 • God's Words: Download

Pastor's Message

Kita akan memasuki musim Adventus. Adventus adalah masa untuk kita menanti dan bersiap sedia akan kedatangan Kristus pada hari Natal. Ia juga mengingatkan kita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam tradisi Anglikan, Adventus adalah permulaan musim tahunan liturgi.

Pada tahun ini, tema perayaan Natal kita adalah Seorang Anak telah lahir. Dia adalah Penyelamat dunia. Dia membawa terang kepada kegelapan dunia. Ini adalah sebuah mesej tentang harapan yang kita nantikan. Dunia dipenuhi dengan ketakutan dan putus asa. Kita akan mengongsikan mesej ini kepada mereka bahawa kita tidak harus takut apabila Yesus ada dalam hidup kita. Kita merayakannya kerana kita percaya kepada Tuhan bahawa Dialah yang mengawal segala sesuatu dengan apa yang sedang berlaku di dunia. Kita merayakannya kerana kita telah menjadi anak-Nya ketika kita meletakkan iman dan kepercayaan kita kepada Anak-Nya. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan kita daripada dosa.

Yesaya 9:6-7 memberitahu kita ‘Sesungguhnya, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putera telah dikurniakan bagi kita. Di atas bahunya tampuk pemerintahan, dan namanya akan disebut: Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai.   Pertumbuhan pemerintahan-Nya serta damai tidak akan ada habisnya atas takhta Daud dan atas kerajaannya. Dia akan mengukuhkan dan menopangnya dengan keadilan dan perbenaran dari sekarang untuk selama-lamanya. Semangat Tuhan alam semesta, yang meluap-luap bagi umat-Nya akan membuat semua hal ini terjadi.’

Ini adalah kesimpulan daripada Yohanes 3:16, ‘Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal.’

Mari kita b’ritakan kepada dunia- Yesus adalah alasan kita untuk merayakan Hari Natal.

 

Sermon

HAMBA YANG SETIA

Efesus 1:15-23, Matius 25:14-30

Matius 25:14-15 “Kerajaan syurga sama seperti seorang yang berpergian dan memanggil hamba-hambanya untuk berpesan menjaga hartanya. 15Kepada yang seorang dia memberikan lima talenta,
kepada seorang lagi dua, kepada yang seorang lagi satu, masing-masing menurut kebolehannya. Setelah itu, dia pun bertolak.

1. Setia terhadap apa yang kita ada

Matius 25: 21,23 Tuannya berkata kepadanya, ‘Syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu setia mengurus yang sedikit, maka aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia tuanmu.

Matius 25:24-26 Kemudian hamba yang menerima satu talenta itu datang lalu berkata, ‘Tuan, aku tahu tuan ber hati batu. Tuan menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. Jadi aku takut, lalu kusorokkan satu talenta tuan itu di dalam tanah. Lihat, itulah hak milik tuan.’

2. Setia kepada Tuhan

1 Korintus 10:13 Setiap cubaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang. Tetapi Allah setia menepati janji-Nya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicubai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicubai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya.

Wahyu 2:10c Setialah sampai mati, maka Aku akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai ganjaran kemenangan.


Questions for Application

1. Apakah kurnia dan talenta yang Tuhan berikan kepada anda? Kongsikan bagaimanakah anda menggunakannya untuk kerajaan-Nya?

2. Adakah kita pernah meragukan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah cara untuk mengatasi keraguan tersebut?

 • Sermon Date: November 22, 2020
 • Date Posted: November 19, 2020
 • God's Words: Download

Pastor's Message

Sekarang kita memasuki kitaran PKPB yang baru yang akan berlanjutan sehingga 6 Disember. Kita harus belajar untuk melihat kesan dari pandemik ini dan menyerahkan dalam doa setiap hari. Ramai orang berkata kesannya dalam kehidupan kita akan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan. Ini adalah norma baharu bagi kebanyakan orang. Walaupun kita mempunyai pandangan yang berbeza dalam bagaimana cara memiliki hidup yang lebih baik, kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk pemimpin dalam negara kita. Kita harus mengakui para barisan hadapan dan perjuangan yang mereka lakukan. Marilah kita berdoa bagi mereka serta pemimpin-pemimpin negara.

Sebagai gereja, kita harus peka ke hadapan, dalam membiasakan diri dalam norma baharu. Kita tidak boleh hidup seperti masa lalu dan berharap kita boleh kembali semula ke masa sebelum Covid-19 melanda. Saya sangat bersyukur untuk pemimpin-pemimpin gereja kita. Peralihan ibadah mingguan secara dalam talian dibuat dengan dedikasi, kesetiaan dan ketabahan. Mereka berjaya mengatasi rintangan dan halangan untuk melayani jemaat-jemaat. Saya juga berbangga untuk Faith Anglican Academy yang bersedia untuk melakukan Malam Penganugerahan secara dalam talian. Kita juga sedang membuat persiapan untuk merayakan Natal dengan cara yang berbeza. Sokonglah pemimpin anda dalam mereka membuat perancangan untuk acara ini.

Saya menyeru kepada semua agar membenarkan Roh Kudus untuk memperbaharui pemikiran dan sikap kita. Marilah kita lakukan sesuatu yang baru dan menyegarkan bagi gereja kita, namun bersifat peribadi dan penginjilan. Apakah yang boleh kita lakukan untuk kelompok sel kita yang boleh mengikat kita bersama dalam kasih? Bagaimanakah kita sentiasa peka dan peduli di samping kita melakukan penjarakan sosial dan patuh kepada SOP. Minggu ini kita diingatkan bahawa perintah yang terutama adalah mengasihi.

Dengan demikian kita tahu bagaimana cara mengasihi seseorang: Yesus Kristus telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita. Oleh itu kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jika seorang yang berharta melihat saudaranya yang miskin memerlukan bantuan tetapi tidak mahu menolongnya, bagaimanakah kasih Allah dapat hidup dalam dirinya? Anak-anakku, janganlah kasih kita di mulut sahaja. Kita hendaklah kasih-mengasihi melalui perbuatan dan kebenaran yang sejati. 1 Yohanes 3:16-18

 

Sermon

BERJAGA-JAGALAH

1 Tesalonika 5:1-11, Matius 25:1-13

1. Anak dara

Wahyu 19:7-8 Bergembira dan bersukacitalah serta muliakan Dia, kerana saat perkahwinan Anak Domba telah tiba, dan isteri-Nya sudah menyediakan dirinya. Isterinya diberi kain linen yang halus, suci berseri-seri untuk dipakai.”

a. Persiapan
b. Keutamaan

2 Petrus 3:14 Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, sementara menantikan semua itu, berusahalah untuk hidup suci, tidak bercela dan berdamai dengan Dia.

Filipi 2:14-16 Dalam segala perbuatanmu janganlah bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya dirimu tidak beraib dan bersalah, dan kamu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela antara manusia. Dalam zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan songsang, maka terserlahlah kamu seperti bintang dalam dunia, berpegang teguh pada firman yang memberikan kehidupan. Dengan demikian aku dapat bersukacita pada hari Kristus kerana hidup dan usahaku tidak sia-sia.

2. Lampu

Yohanes 8:12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”

a. Sumber dari pemberi (Yohanes 1:1-2,4)
b. Cahaya bagi orang lain, cahaya bagi diri sendiri (Yohanes 1:9-13)

3. Minyak

Yesaya 61:1-3 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, kerana TUHAN telah mengurapi aku untuk membawa khabar baik kepada orang yang tertindas. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang hancur, untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan dan kelepasan bagi para tahanan; untuk mengisytiharkan tahun keredaan TUHAN dan hari pembalasan Allah kita; untuk menghiburkan semua yang berkabung; untuk memberi orang yang berkabung di Sion, ya, untuk mengurniai mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak kegirangan sebagai ganti perkabungan, dan jubah puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Mereka akan disebut “Pokok oak perbenaran,” yang ditanam TUHAN supaya Dia dipermuliakan.

a. kasih dan pekerjaan baik


Questions for Application

 • Sermon Date: November 15, 2020
 • Date Posted: November 11, 2020
 • God's Words: Download